Hệ thống hành vi ứng với Core Value doanh nghiệp – 3S Group

by Đặng Tuấn Tiến
Hệ thống hành vi ứng với Core Value doanh nghiệp - 3S Group

Giá trị cốt lõi của tổ chức/doanh nghiệp là một ngọn lửa được đốt bằng thứ dầu không thể dập tắt. Mỗi hành động dù lớn hay nhỏ đều nhằm mục đích giữ ngọn lửa đó cháy lâu dài và cháy mạnh mẽ ứng với văn hóa của tổ chức/doanh nghiệp.

Để duy trì được điều này, bất kỳ tổ chức/doanh nghiệp nào cũng phải hệ thống và xây dựng các hành vi tương ứng.

Và thế là tôi đã có nguyên 1 ngày “nổ não” để hệ thống lại và cụ thể hóa hành vi ứng với các Core Value doanh nghiệp cùng anh em ban lãnh đạo 3S Group.

Chân thành cảm ơn ban lãnh đạo 3S Group đã tin tưởng và đồng hành

#dangtuantien #stevedang
#VSC #3SGROUP

Có thể bạn quan tâm

Rời Khỏi Bình Luận