Chương Trình Đào Tạo

by Đặng Tuấn Tiến

Giá trị của sự khác biệt:

Bên cạnh những câu chuyện traning thú vị, chuyên gia Đặng Tuấn Tiến còn là một cố vấn Coaching tinh tế, sâu sắc dành cho đội ngũ lãnh đạo sau chương trình.

Thông qua những kiến thức đã được học cộng với việc áp dụng vào thực tiễn một cách khéo léo, các nhà lãnh đạo trong tương lai sẽ dễ dàng hơn trong việc vận hành và phát triển doanh nghiệp của mình.