Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024
English EN Korean KO Vietnamese VI

Thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch cá nhân

by Trainer Dang Tuan Tien

THIẾT LẬP MỤC TIÊU VÀ LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Mục tiêu chương trình

 • Giúp học viên lập kế hoạch và tổ chức công việc cho cá nhân, bộ phận và tập thể hiệu quả.
 • Xác định các yếu tố gây lãng phí thời gian và cách khắc phục.
 • Nhận dạng được các công việc ưu tiên làm cơ sở cho lập kế hoạch và phân bổ các nguồn lực.
 • Cung cấp quy trình, công cụ giúp học viên lập kế hoạch nhanh chóng và hiệu quả.
 • Giúp tiết kiệm thời gian, công sức và nâng cao hiệu suất làm việc của từng cá nhân.

Nội dung chương trình

Phần 01: Thiết lập mục tiêu

 • Tại sao cần thiết lập mục tiêu
 • Các câu hỏi dành cho thiết lập mục tiêu
 • Nguyên tắc vàng trong thiết lập mục tiêu
 • Lập mục tiêu theo công thức SMART
 • Sắp xếp mức độ ưu tiên
 • Mẹo giúp đặt mục tiêu hiệu quả

Phần 02: Thiết lập kế hoạch cá nhân

 • Sự cần thiết của việc lập kế hoạch
 • Quy trình lập kế hoạch
 • Thủ thuật lập kế hoạch
 • Công cụ lập kế hoạch:
  • Work Breakdown Structure (BWS)
  • Flow chart
  • Gantt chart
  • To do list
 • Những điều cần nhớ