VSC Nhận Cúp The Best Of Vietnam 2022

by Đặng Tuấn Tiến

Có thể nói, với sự phát triển và nỗ lực không ngừng của mình, VSC – Vietnam Startup Coaching đã nhận được những quả ngọt vô cùng xứng đáng.

The Best of Vietnam 2022

Đây là chương trình tọa đàm Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng”.

The Best of Vietnam 2022

Chuyên gia Đặng Tuấn Tiến

Đây chính là một trong những tiền đề để VSC cố gắng hơn nữa trong sứ mệnh truyền đạt và dẫn dắt của mình nhằm mục đích hướng dẫn và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trở thành những leader hàng đầu trong doanh nghiệp và trong cuộc sống.

VSC nhận cúp The Best of Vietnam 2022

VSC nỗ lực mỗi ngày không ngừng nghỉ

Có thể nói, để nhận được những quả ngọt như ngày hôm nay, VSC – Vietnam Startup Coaching đã cố gắng và nỗ lực không ngừng, rút kinh nghiệm mỗi ngày; để làm sao có thể mang đến được những kinh nghiệm, những bài học và những hướng đi đúng đắn nhất cho các bạn trẻ hiện nay tại Việt Nam.

VSC với sứ mệnh hàng đầu

Có thể nói, lựa chọn một sứ mệnh khó khăn chính là việc mà VSC – Vietnam Startup Coaching chưa từng nghĩ tới. Thế nhưng khi đã lựa chọn, chúng tôi ;uôn cố gắng nỗ lực mỗi ngày để xứng đáng với sứ mệnh của mình. Và có thể đạt được những quả ngọt, những mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Rời Khỏi Bình Luận