Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024
English EN Korean KO Vietnamese VI

Xây dựng thương hiệu cá nhân gắn với lộ trình sự nghiệp

by Trainer Dang Tuan Tien

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN GẮN VỚI LỘ TRÌNH SỰ NGHIỆP

Mục tiêu chương trình

  • Hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng hình ảnh thương hiệu đối với việc kinh doanh.
  • Hiểu được thế nào là xây dựng thương hiệu cá nhân.
  • Gây dựng được niềm tin cho khách hàng thông qua thương hiệu cá nhân.

Nội dung chương trình

  • Tại sao phải xây dựng thương hiệu cá nhân?
  • Xây dựng thương hiệu cá nhân là gì?
  • Quy trình 5 bước xây dựng thương hiệu cá nhân trên MXH
  • Những điều cần lưu ý
  • Các công cụ hỗ trợ xây dựng hình ảnh