Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024
English EN Korean KO Vietnamese VI

Teamwork – Nghệ thuật xây dựng đội ngũ hiệu quả

by Trainer Dang Tuan Tien

TEAMWORK – NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ HIỆU QUẢ

Mục tiêu chương trình

 • Hiểu được định nghĩa đội nhóm là gì.
 • Biết được cấu trúc của 1 đội nhóm mạnh mẽ.
 • Hiểu được vai trò của lãnh đạo trong đội nhóm.
 • Nắm được các giai đoạn cần trải qua trong quá trình xây dựng nhóm và phương pháp xây dựng đội nhóm năng động.
 • Nhận diện được các nguyên tố và kỹ năng cần có của 1 đội nhóm.
 • Xử lý được tình trạng trì trệ của đội nhóm.

Nội dung chương trình

 • Định nghĩa đội nhóm và những vấn đề thường gặp trong đội nhóm
 • Phân tích SWOT đội nhóm
 • Cấu trúc đội nhóm vững mạnh theo Jonh Maxwell
 • Vai trò lãnh đạo trong đội nhóm
 • Lãnh đạo theo D.I.S.C
 • Quy trình xây dựng nhóm
 • Phương pháp xây dựng đội nhóm năng động
 • Các kiểu thành viên thường gặp và cách phát triển
 • Tố chất và kỹ năng cần có của 1 đội nhóm hùng mạnh.
 • Cách chăm sóc thành viên chủ chốt.
 • Nhận dạng và xử lý trì trệ đội nhóm