Thứ Sáu, Tháng Chín 22, 2023
English EN Korean KO Vietnamese VI

Quản lý thời gian để làm việc đạt kết quả tối ưu

by Trainer Dang Tuan Tien

QUẢN LÝ THỜI GIAN ĐỂ LÀM VIỆC ĐẠT KẾT QUẢ TỐI ƯU

Mục tiêu chương trình

 • Hiểu được vai trò và quy trình của công tác quản lý thời gian.
 • Biết lên kế hoạch, tổ chức và phân công công việc trong nhóm.
 • Nhận ra các thói quen chần chừ và cách khắc phục.
 • Biết xác định thứ tự ưu tiên các công việc trong ngày.
 • Cung cấp các kỹ năng, công cụ quản lý thời gian tối ưu nhằm loại bỏ những áp lực trong công việc và tăng năng suất làm việc.
 • Xây dựng văn hóa làm việc tại doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Nội dung chương trình

 • Quản lý thời gian là gì
 • Vì sao phải quản lý thời gian
 • Nguyên tắc quản lý thời gian
 • 04 bước cơ bản quản lý thời gian
 • Quy luật 80/20
 • Sắp xếp thứ tự ưu tiên
 • Công cụ sắp xếp thứ tự ưu tiên
 • 05 bước lên lịch làm việc hiệu quả
 • Các yếu tố gây lãng phí thời gian
 • Sự trì hoãn
  • Dấu hiệu nhận biết sự trì hoãn
  • Lý do khiến bạn trì hoãn
  • Giải quyết việc trì hoãn
  • Xử lý gián đoạn
 • Quản lý thời gian dành cho đối tượng nào
 • 04 bước để nói “KHÔNG”