Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024
English EN Korean KO Vietnamese VI

Nghiệp vụ tổ chức đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp

by Trainer Dang Tuan Tien

NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP

Mục tiêu chương trình

 • Giúp học viên nắm vững hệ thống kiến thức về tổ chức đào tạo
 • Giúp học viên nắm vững quy trình tổ chức và quản lý đào tạo chuyên nghiệp
 • Hoàn thiện các kỹ năng thiết yếu để có thể triển khai, tổ chức các chương trình đào tạo một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Nội dung chương trình

 • Hệ thống nội dung đào tạo tại doanh nghiệp
 • Các hình thức đào tạo trong doanh nghiệp
 • Chính sách đào tạo tại doanh nghiệp
 • Khảo sát nhu cầu đào tạo
 • Xác định mục tiêu đào tạo
 • Xây dựng – thiết kế chương trình đào tạo
 • Tìm kiếm giảng viên và đơn vị đào tạo
 • Truyền thông đào tạo tại doanh nghiệp
 • Công tác hậu cần trong đào tạo
 • Xây dựng nội dung đào tạo
 • Phương pháp xây dựng nội dung
 • Các phương pháp giảng dạy
 • Kỹ năng đứng lớp
 • Đánh giá hiệu quả đào tạo