Chủ Nhật, Tháng Hai 25, 2024
English EN Korean KO Vietnamese VI

Lãnh đạo bằng Tâm – Quản lý bằng Tầm

by Trainer Dang Tuan Tien

LÃNH ĐẠO BẰNG TÂM – QUẢN LÝ BẰNG TẦM

Mục tiêu chương trình

 • Giúp học viên hiểu tầm quan trọng của việc đánh giá năng lực nhân viên
 • Có cái nhìn chi tiết về năng lực làm việc của nhân viên
 • Giúp doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh hiệu suất, mục tiêu phù hợp

Nội dung chương trình

 • Vai trò quản lý và lãnh đạo
 • Nghiệp vụ quản lý và tâm thức lãnh đạo
  Lãnh đạo bằng tâm, quản lý bằng tầm
 • 08 phong cách lãnh đạo
 • 05 cấp độ của lãnh đạo
 • 05 đối tượng của người quản lý
 • Quản lý bằng kỹ trị
 • 03 đối tượng của lãnh dạo
 • Quy luật lãnh đạo trong 3 chất
 • Quy luật lãnh đạo bằng 4T
 • 03 yếu tố hình thành kinh nghiệm