Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024
English EN Korean KO Vietnamese VI

Kỹ năng phỏng vấn và lựa chọn ứng viên phù hợp

by Trainer Dang Tuan Tien

KỸ NĂNG PHỎNG VẤN VÀ LỰA CHỌN ỨNG VIÊN PHÙ HỢP

Mục tiêu chương trình

  • Giúp bạn tiến hành các cuộc phỏng vấn hiệu quả hơn

Nội dung chương trinh

  • Nhận biết các vấn đề thường phát sinh liên quan đến phỏng vấn
  • Xác định các hình thức và phương pháp phỏng vấn
  • Lập kế hoạch chiến lược phỏng vấn hiệu quả
  • Xây dựng kịch bản câu hỏi để có buổi phỏng vấn tốt
  • Tiến hành phỏng vấn thành công
  • Thực hiện các kỹ thuật giao tiếp tránh gây phân biệt đối xử và mâu thuẫn khi phỏng vấn