Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024
English EN Korean KO Vietnamese VI

Gây dựng đội ngũ trung thành, lãnh đạo từ sự bền vững

by Trainer Dang Tuan Tien

GÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRUNG THÀNH, LÃNH ĐẠO TỪ SỰ BỀN VỮNG

Mục tiêu chương trình

 • Xây dựng được tư duy tích cực cho học viên.
 • Giúp học viên hiểu rõ vai trò cá nhân trong quá trình thực hiện nghiệp vụ quản lý, nắm vững tâm thức lãnh đạo.
 • Giúp học viên gỡ bỏ những khúc mắc, rào cản và “sóng ngầm” trong quan hệ công việc hàng ngày với cấp trên và đồng nghiệp.
 • Giúp học viên gắn kết được lý tưởng, mục tiêu sống và sứ mệnh cá nhân với định hướng phát triển của doanh nghiệp.
 • Gắn kết học viên với nhau, tạo sức mạnh tập thể để đạt được mục tiêu chung.

Nội dung chương trình

 • Tìm hiểu 4 cấp độ tình cảm của nhân viên đối với công việc.
 • Hệ công thức SLC và SCL.
 • Bài tập về giao thức: “Khen – Góp ý” cấp độ 1:
  Sức mạnh của những tờ giấy A4.
 • Những chữ C quan trọng giúp cải thiện mối quan hệ.
 • Phân biệt các hệ khái niệm:
 • Sự cống hiến và sự hy sinh.
 • Gương và Mẫu.
 • Khen và Thưởng.
 • Vận dụng triết lý viên kẹo.
 • Bài tập về giao thức: “Khen – Góp ý” cấp độ 2:
  Sức mạnh của Sự sẵn lòng và Tính chính trực.