Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024
English EN Korean KO Vietnamese VI

Đánh giá năng lực nhân viên công bằng, minh bạch

by Trainer Dang Tuan Tien

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN CÔNG BẰNG,
MINH BẠCH

 Mục tiêu chương trình

 • Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong quá khứ, hiện tại
 • Đánh giá những thành quả, cống hiến, đóng góp của nhân viên
 • Nhận xét những mặt hạn chế, cần khắc phục và cải thiện
 • Xác định tiềm năng phát triển của nhân viên
 • Mô tả được công việc cụ thể, rõ ràng cho từng cá nhân, bộ phận, gắn liền với mục tiêu chung của doanh nghiệp
 • Nhìn ra được những nhân tố tiềm năng, phù hợp cho các vị trí kế thừa và quản lý cấp trung, cao trong tương lai
 • Kiểm tra được mức độ rõ ràng, minh bạch trong công tác truyền thông và quản lý các cấp

Nội dung chương trình

 • Mục đích – mục tiêu – lợi ích của việc đánh giá
 • Những khó khăn khi đánh giá
  • Phản kháng từ cấp nhân viên
  • Từ chính hệ thống đánh giá
 • Các phương pháp đánh giá nhân viên
  • Phương pháp so sánh cặp
  • Phương pháp so sánh theo mục tiêu
  • Phương pháp bảng điểm
  • Phương pháp định lượng
 • Quy trình đánh giá nhân viên
  • Xác định tiêu chí đánh giá
  • Chuẩn bị đánh giá
  • Tiến trình đánh giá
  • Phỏng vấn trực tiếp
  • Hoàn tất đánh giá
 • Xử lý mâu thuẫn sau khi đánh giá
 • Các lỗi thường gặp khi đánh giá nhân viên
  • Lỗi cảm tính chủ quan
  • Lỗi không quyết đoán
  • Quá dễ dãi hoặc quá khắc khe